Chiny - Siła ekonomiczna

Szczegółowe elementy rankingu

Szczegółowe czynniki składające się na ranking dla Chiny. Poszczególne współczynniki rankingu zostały sprowadzone do punktacji znajdującej się poniżej. Maksymalna wartość to 100. Kolorem zielonym oznaczone są wyniki powyżej średniej dla wszystkich krajów a żółtym poniżej.

PKB 76,06
Wzrost PKB 19,43
PKB na mieszkańca 5,36
PKB PPP 100
PKB PPP na mieszkańca 14,37
DNB 74,41
DNB na mieszkańca 13,11
Całkowita populacja 100
Wzrost populacji 2,43
Demografia 64,44
Powierzchnia 56,13
Bezrobocie 3,74
Zatrudnienie zagrożone 0

Ranking Siły Ekonomicznej

Ranking według roku

Wykres przedstawiający jak zmieniła się wartość punktowa i pozycja w rankingu na przestrzeni lat.