Saldo zewnętrzne towarów i usług
Saldo zewnętrzne towarów i usług równa się eksportowi towarów i usług pomniejszonemu o import towarów i usług. Dane są w bieżących dolarach amerykańskich.
Saldo zewnętrzne towarów i usług (% PKB)
Saldo zewnętrzne towarów i usług równa się eksportowi towarów i usług pomniejszonemu o import towarów i usług. Procent PKB.
Eksport towarów i usług (bieżące dolary amerykańskie)
Eksport towarów i usług stanowi wartość wszystkich towarów i innych usług rynkowych dostarczanych do reszty świata. Obejmują one wartość towarów, frachtu, ubezpieczenia, transportu, podróży, tantiem, opłat licencyjnych i innych usług, takich jak usługi komunikacyjne, budowlane, finansowe, informacyjne, biznesowe, osobiste i rządowe.
Eksport towarów i usług (% PKB)
Eksport towarów i usług stanowi wartość wszystkich towarów i innych usług rynkowych dostarczanych do reszty świata. Obejmują one wartość towarów, frachtu, ubezpieczenia, transportu, podróży, tantiem, opłat licencyjnych i innych usług, takich jak usługi komunikacyjne, budowlane, finansowe, informacyjne, biznesowe, osobiste i rządowe. Procent PKB.
Import towarów i usług (bieżące dolary amerykańskie)
Import towarów i usług reprezentuje wartość wszystkich towarów i innych usług rynkowych otrzymanych z zagranicy. Obejmują one wartość towarów, frachtu, ubezpieczenia, transportu, podróży, tantiem, opłat licencyjnych i innych usług, takich jak usługi komunikacyjne, budowlane, finansowe, informacyjne, biznesowe, osobiste i rządowe.
Import towarów i usług (% PKB)
Import towarów i usług reprezentuje wartość wszystkich towarów i innych usług rynkowych otrzymanych z zagranicy. Obejmują one wartość towarów, frachtu, ubezpieczenia, transportu, podróży, tantiem, opłat licencyjnych i innych usług, takich jak usługi komunikacyjne, budowlane, finansowe, informacyjne, biznesowe, osobiste i rządowe. Procent PKB.