Produkt krajowy brutto
PKB w cenach zakupu to suma wartości dodanej brutto wszystkich producentów będących rezydentami w gospodarce plus wszelkie podatki od produktów i minus wszelkie dotacje nieuwzględnione w wartości produktów. Oblicza się go bez odliczeń z tytułu amortyzacji wytworzonych aktywów lub wyczerpania i degradacji zasobów naturalnych. Dane są w bieżących dolarach amerykańskich.
Tempo wzrostu produktu krajowego brutto
Roczne procentowe tempo wzrostu PKB w cenach rynkowych w oparciu o stałą walutę lokalną. Agregaty są oparte na stałych dolarach amerykańskich z 2010 r. PKB to suma wartości dodanej brutto wszystkich producentów będących rezydentami w gospodarce plus wszelkie podatki od produktów i minus wszelkie dotacje nieuwzględnione w wartości produktów.
Produkt krajowy brutto na mieszkańca
PKB na mieszkańca to produkt krajowy brutto podzielony przez populację w połowie roku. PKB to suma wartości dodanej brutto wszystkich producentów będących rezydentami w gospodarce plus wszelkie podatki od produktów i minus wszelkie dotacje nieuwzględnione w wartości produktów. Dane są w bieżących dolarach amerykańskich.
Produkt krajowy brutto (PSN, PPP)
Wskaźnik ten podaje wartości produktu krajowego brutto (PKB) wyrażone w bieżących dolarach międzynarodowych, przeliczone według współczynnika konwersji parytetu siły nabywczej (PPP). Współczynnik konwersji PPP to przestrzenny deflator cen i przelicznik walut, który eliminuje skutki różnic w poziomach cen między krajami.
Produkt krajowy brutto (PSN, PPP) na mieszkańca
Wskaźnik ten podaje wartości produktu krajowego brutto (PKB) per capita wyrażone w bieżących dolarach międzynarodowych przeliczone według współczynnika konwersji parytetu siły nabywczej (PPP).