Dania - Siła ekonomiczna

Szczegółowe elementy rankingu

Szczegółowe czynniki składające się na ranking dla Dania. Poszczególne współczynniki rankingu zostały sprowadzone do punktacji znajdującej się poniżej. Maksymalna wartość to 100. Kolorem zielonym oznaczone są wyniki powyżej średniej dla wszystkich krajów a żółtym poniżej.

PKB 1,7
Wzrost PKB -4,74
PKB na mieszkańca 52,7
PKB PPP 1,45
PKB PPP na mieszkańca 51,16
DNB 1,73
DNB na mieszkańca 74,81
Całkowita populacja 0,42
Wzrost populacji 7,04
Demografia 59,1
Powierzchnia 0,25
Bezrobocie 5,48
Zatrudnienie zagrożone 2,83

Ranking Siły Ekonomicznej

Ranking według roku

Wykres przedstawiający jak zmieniła się wartość punktowa i pozycja w rankingu na przestrzeni lat.