Francja - Siła ekonomiczna

Szczegółowe elementy rankingu

Szczegółowe czynniki składające się na ranking dla Francja. Poszczególne współczynniki rankingu zostały sprowadzone do punktacji znajdującej się poniżej. Maksymalna wartość to 100. Kolorem zielonym oznaczone są wyniki powyżej średniej dla wszystkich krajów a żółtym poniżej.

PKB 12,56
Wzrost PKB -18,08
PKB na mieszkańca 33,68
PKB PPP 12,97
PKB PPP na mieszkańca 39,47
DNB 12,52
DNB na mieszkańca 46,73
Całkowita populacja 4,81
Wzrost populacji 5,1
Demografia 59,35
Powierzchnia 3,75
Bezrobocie 3,6
Zatrudnienie zagrożone 1,78

Ranking Siły Ekonomicznej

Ranking według roku

Wykres przedstawiający jak zmieniła się wartość punktowa i pozycja w rankingu na przestrzeni lat.