Indie - Siła ekonomiczna

Szczegółowe elementy rankingu

Szczegółowe czynniki składające się na ranking dla Indie. Poszczególne współczynniki rankingu zostały sprowadzone do punktacji znajdującej się poniżej. Maksymalna wartość to 100. Kolorem zielonym oznaczone są wyniki powyżej średniej dla wszystkich krajów a żółtym poniżej.

PKB 12,53
Wzrost PKB -18,31
PKB na mieszkańca 1,64
PKB PPP 36,69
PKB PPP na mieszkańca 5,45
DNB 12,21
DNB na mieszkańca 2,25
Całkowita populacja 98,42
Wzrost populacji 24,03
Demografia 73,97
Powierzchnia 19,23
Bezrobocie 4,36
Zatrudnienie zagrożone 0,19

Ranking Siły Ekonomicznej

Ranking według roku

Wykres przedstawiający jak zmieniła się wartość punktowa i pozycja w rankingu na przestrzeni lat.