Litwa - Siła ekonomiczna

Szczegółowe elementy rankingu

Szczegółowe czynniki składające się na ranking dla Litwa. Poszczególne współczynniki rankingu zostały sprowadzone do punktacji znajdującej się poniżej. Maksymalna wartość to 100. Kolorem zielonym oznaczone są wyniki powyżej średniej dla wszystkich krajów a żółtym poniżej.

PKB 0,28
Wzrost PKB 14,32
PKB na mieszkańca 10,12
PKB PPP 0,44
PKB PPP na mieszkańca 31,65
DNB 0,27
DNB na mieszkańca 24
Całkowita populacja 0,2
Wzrost populacji 5,66
Demografia 58,78
Powierzchnia 0,38
Bezrobocie 2,39
Zatrudnienie zagrożone 0

Ranking Siły Ekonomicznej

Ranking według roku

Wykres przedstawiający jak zmieniła się wartość punktowa i pozycja w rankingu na przestrzeni lat.