Mali - Siła ekonomiczna

Szczegółowe elementy rankingu

Szczegółowe czynniki składające się na ranking dla Mali. Poszczególne współczynniki rankingu zostały sprowadzone do punktacji znajdującej się poniżej. Maksymalna wartość to 100. Kolorem zielonym oznaczone są wyniki powyżej średniej dla wszystkich krajów a żółtym poniżej.

PKB 0,08
Wzrost PKB 7,31
PKB na mieszkańca 0,37
PKB PPP 0,19
PKB PPP na mieszkańca 1,73
DNB 0,08
DNB na mieszkańca 0,91
Całkowita populacja 1,55
Wzrost populacji 85,18
Demografia 98,17
Powierzchnia 7,25
Bezrobocie 6,54
Zatrudnienie zagrożone 0

Ranking Siły Ekonomicznej

Ranking według roku

Wykres przedstawiający jak zmieniła się wartość punktowa i pozycja w rankingu na przestrzeni lat.