Portugalia - Siła ekonomiczna

Szczegółowe elementy rankingu

Szczegółowe czynniki składające się na ranking dla Portugalia. Poszczególne współczynniki rankingu zostały sprowadzone do punktacji znajdującej się poniżej. Maksymalna wartość to 100. Kolorem zielonym oznaczone są wyniki powyżej średniej dla wszystkich krajów a żółtym poniżej.

PKB 1,1
Wzrost PKB -17,41
PKB na mieszkańca 19,36
PKB PPP 1,46
PKB PPP na mieszkańca 29,14
DNB 1,07
DNB na mieszkańca 26,09
Całkowita populacja 0,74
Wzrost populacji 4,61
Demografia 56,38
Powierzchnia 0,54
Bezrobocie 4,31
Zatrudnienie zagrożone 1,16

Ranking Siły Ekonomicznej

Ranking według roku

Wykres przedstawiający jak zmieniła się wartość punktowa i pozycja w rankingu na przestrzeni lat.