Katar - Siła ekonomiczna

Szczegółowe elementy rankingu

Szczegółowe czynniki składające się na ranking dla Katar. Poszczególne współczynniki rankingu zostały sprowadzone do punktacji znajdującej się poniżej. Maksymalna wartość to 100. Kolorem zielonym oznaczone są wyniki powyżej średniej dla wszystkich krajów a żółtym poniżej.

PKB 0,7
Wzrost PKB -8,44
PKB na mieszkańca 43,85
PKB PPP 1,07
PKB PPP na mieszkańca 76
DNB 0,67
DNB na mieszkańca 66,67
Całkowita populacja 0,21
Wzrost populacji 41,75
Demografia 70,12
Powierzchnia 0,07
Bezrobocie 8,99
Zatrudnienie zagrożone 100

Ranking Siły Ekonomicznej

Ranking według roku

Wykres przedstawiający jak zmieniła się wartość punktowa i pozycja w rankingu na przestrzeni lat.