Rosja - Siła ekonomiczna

Szczegółowe elementy rankingu

Szczegółowe czynniki składające się na ranking dla Rosja. Poszczególne współczynniki rankingu zostały sprowadzone do punktacji znajdującej się poniżej. Maksymalna wartość to 100. Kolorem zielonym oznaczone są wyniki powyżej średniej dla wszystkich krajów a żółtym poniżej.

PKB 7,63
Wzrost PKB 11,38
PKB na mieszkańca 5,2
PKB PPP 17,55
PKB PPP na mieszkańca 24,42
DNB 7,35
DNB na mieszkańca 12,81
Całkowita populacja 10,16
Wzrost populacji -11,59
Demografia 62,88
Powierzchnia 100
Bezrobocie 3,6
Zatrudnienie zagrożone 0

Ranking Siły Ekonomicznej

Ranking według roku

Wykres przedstawiający jak zmieniła się wartość punktowa i pozycja w rankingu na przestrzeni lat.