Stany Zjednoczone Ameryki (USA) - Siła ekonomiczna

Szczegółowe elementy rankingu

Szczegółowe czynniki składające się na ranking dla Stany Zjednoczone Ameryki (USA). Poszczególne współczynniki rankingu zostały sprowadzone do punktacji znajdującej się poniżej. Maksymalna wartość to 100. Kolorem zielonym oznaczone są wyniki powyżej średniej dla wszystkich krajów a żółtym poniżej.

PKB 100
Wzrost PKB -8,03
PKB na mieszkańca 54,84
PKB PPP 86,25
PKB PPP na mieszkańca 53,69
DNB 100
DNB na mieszkańca 76,54
Całkowita populacja 23,5
Wzrost populacji 8,5
Demografia 62,13
Powierzchnia 57,51
Bezrobocie 3,73
Zatrudnienie zagrożone 3,6

Ranking Siły Ekonomicznej

Ranking według roku

Wykres przedstawiający jak zmieniła się wartość punktowa i pozycja w rankingu na przestrzeni lat.