Stany Zjednoczone Ameryki (USA) - Siła ekonomiczna

Szczegółowe elementy rankingu

Szczegółowe czynniki składające się na ranking dla Stany Zjednoczone Ameryki (USA). Poszczególne współczynniki rankingu zostały sprowadzone do punktacji znajdującej się poniżej. Maksymalna wartość to 100. Kolorem zielonym oznaczone są wyniki powyżej średniej dla wszystkich krajów a żółtym poniżej.

PKB 100
Wzrost PKB 14,25
PKB na mieszkańca 29,98
PKB PPP 84,2
PKB PPP na mieszkańca 51,5
DNB 100
DNB na mieszkańca 78,29
Całkowita populacja 23,5
Wzrost populacji 3,23
Demografia 62,45
Powierzchnia 57,51
Bezrobocie 3,18
Zatrudnienie zagrożone 0

Ranking Siły Ekonomicznej

Ranking według roku

Wykres przedstawiający jak zmieniła się wartość punktowa i pozycja w rankingu na przestrzeni lat.