Serbia

Ranking światowy 153 1,4 Serbia flag svg
Stolica
Powierzchnia
Waluta
Belgrade
88 361 km 2
Serbian dinar (RSD)

Spis treści

Wprowadzenie

Republika Serbii jest krajem śródlądowym położonym na południowej Nizinie Panońskiej. Jest to również jeden z narodów położonych na środkowych Bałkanach. Co ciekawe, mówi się, że kraj leży na skrzyżowaniu dróg Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej. Belgrad to największe miasto Serbii, będące jednocześnie jej stolicą. Z republiką sąsiaduje 8 krajów, a mianowicie Węgry, Rumunia, Bułgaria, Macedonia Północna, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina oraz Czarnogóra. Ostatnim, ósmym sąsiadem jest Albania lub niedawno oderwane Kosowo.

Gospodarka

Serbska gospodarka jest zdecydowanie mała, a jej PKB wynosi 132 miliardy dolarów. Gdybyśmy mieli porównać to z PKB innych narodów Europy, znalazłby się on w pierwszej dziesiątce krajów pod względem PKB.

Jeśli chodzi o warunki życia, jest ono nadal stosunkowo niskie z powodu kilku zawirowań w przeszłości. Jednak PKB na mieszkańca systematycznie rośnie i od 2019 roku kształtuje się na poziomie 19 tys. Dolarów.

Ludność

W kraju jest prawie 7 milionów Serbów. Ze względu na powierzchnię równą 77 474 kilometrów kwadratowych daje to gęstość około 89 Serbów na kilometr kwadratowy.

Produkt krajowy brutto (PKB, PKB wg PPP)

Produkt krajowy brutto

  • Ostatni
  • Wykres historyczny

Tempo wzrostu produktu krajowego brutto

Produkt krajowy brutto na mieszkańca

Produkt krajowy brutto (PSN, PPP)

Produkt krajowy brutto (PSN, PPP) na mieszkańca

Handel międzynarodowy (eksport, import)

Saldo zewnętrzne towarów i usług

  • Ostatni
  • Wykres historyczny

Saldo zewnętrzne towarów i usług (% PKB)

Eksport towarów i usług (bieżące dolary amerykańskie)

Eksport towarów i usług (% PKB)

Import towarów i usług (bieżące dolary amerykańskie)

Import towarów i usług (% PKB)

Zatrudnienie według sektorów, bezrobocie

Bezrobocie (% całkowitej siły roboczej)

  • Ostatni
  • Wykres historyczny

Zatrudnienie w rolnictwie (% całkowitego zatrudnienia)

Zatrudnienie w przemyśle (% całkowitego zatrudnienia)

Zatrudnienie w usługach (% całkowitego zatrudnienia)

Zatrudnienie wrażliwe (% całkowitego zatrudnienia)