Wietnam

Ranking światowy 48 3,42 Wietnam flag svg
Stolica
Powierzchnia
Waluta
Hanoi
331 212 km 2
đồng (VND)

Spis treści

Wprowadzenie

Socjalistyczna Republika Wietnamu to kraj położony na Półwyspie Indochińskim. Ponieważ kraj położony jest w Azji Południowo-Wschodniej, zalicza się go również do grupy krajów z grupy krajów Azji Wschodniej i Pacyfiku. Stolicą Wietnamu jest Hanoi. Co ciekawe, jego największym miastem jest Ho Chi Minh. Ze względu na swoje małe rozmiary i dużą populację jest to niezwykle gęsto zaludniony naród.

Gospodarka

Po zjednoczeniu Wietnamu Północnego i Południowego, kraj ten odnotował niezwykle szybki wzrost, który był jednym z najszybszych i największych na świecie. Od 2010 roku PKB Wietnamu wzrósł z 370 miliardów dolarów do 810 miliardów dolarów, co stanowi około 120% wzrostu PKB.

Kolejną ważną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest PKB na mieszkańca. To prawie 8400 dolarów. Niestety ze względu na dużą populację jest on znacznie poniżej średniej, jaką można spotkać w Azji Wschodniej i na Pacyfiku (średni PKB na mieszkańca to 18 485 USD).

Ludność

Kraj ten, z 96 milionami Wietnamczyków, jest piątym najbardziej zaludnionym krajem. Jednak ze względu na mały rozmiar gęstość jest bardzo duża (30 pozycja w rankingu). To prawie 300 osób na kilometr kwadratowy.

Produkt krajowy brutto (PKB, PKB wg PPP)

Produkt krajowy brutto

  • Ostatni
  • Wykres historyczny
#39 (2020)
271 158 442 059 US$

Lista krajów według PKB

Tempo wzrostu produktu krajowego brutto

Produkt krajowy brutto na mieszkańca

Produkt krajowy brutto (PSN, PPP)

Produkt krajowy brutto (PSN, PPP) na mieszkańca

Handel międzynarodowy (eksport, import)

Saldo zewnętrzne towarów i usług

  • Ostatni
  • Wykres historyczny

Saldo zewnętrzne towarów i usług (% PKB)

Eksport towarów i usług (bieżące dolary amerykańskie)

Eksport towarów i usług (% PKB)

Import towarów i usług (bieżące dolary amerykańskie)

Import towarów i usług (% PKB)

Zatrudnienie według sektorów, bezrobocie

Bezrobocie (% całkowitej siły roboczej)

  • Ostatni
  • Wykres historyczny

Zatrudnienie w rolnictwie (% całkowitego zatrudnienia)

Zatrudnienie w przemyśle (% całkowitego zatrudnienia)

Zatrudnienie w usługach (% całkowitego zatrudnienia)

Zatrudnienie wrażliwe (% całkowitego zatrudnienia)