Porównaj gospodarki krajów

Spis treści

Siła gospodarki Stany Zjednoczone Ameryki (USA) & Unia Europejska (UE)

Stany Zjednoczone Ameryki (USA) Flaga svg Unia Europejska (UE) Flaga svg

Stany Zjednoczone Ameryki (USA) vs Unia Europejska (UE)

Pokaż mapę
Stany Zjednoczone Ameryki (USA) Unia Europejska (UE)
Mapa świata z zaznaczonymi wybranymi krajami.
Stany Zjednoczone to federalna republika konstytucyjna z siedzibą w Ameryce Północnej. Składa się z 50 stanów, okręgu federalnego i kilku terytoriów samorządowych, a także kilku mniejszych wysp i posiadłości poza głównym obszarem. Jednak jego oficjalne pokrycie terenu wynosi około 9,5 do 9,8 miliona kilometrów kwadratowych. W rezultacie jest trzecim lub czwartym co do wielkości krajem, jeśli weźmiemy pod uwagę jego całkowitą powierzchnię. Więcej o Stany Zjednoczone Ameryki (USA) Unia Europejska to unia polityczna i gospodarcza złożona z 27 państw członkowskich znajdujących się w Europie. Jego członkowie mają całkowitą powierzchnię 4233255 kilometrów kwadratowych. Ludność UE wynosi około 447 milionów. Lista państw członkowskich: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Niderlandy, Polska, Portugalia, Rumunia , Słowacji, Słowenii, Hiszpanii i Szwecji. Więcej o Unia Europejska (UE)

Produkt krajowy brutto (PKB, PKB wg PPP)

Produkt krajowy brutto

Stany Zjednoczone Ameryki (USA) Unia Europejska (UE)
Pozycja w rankingu krajów
PKB [US$] 20 936 600 000 000 15 276 468 991 757
Procent drugiego

Tempo wzrostu produktu krajowego brutto

Produkt krajowy brutto na mieszkańca

Produkt krajowy brutto (PSN, PPP)

Produkt krajowy brutto (PSN, PPP) na mieszkańca

Dochód narodowy brutto (DNB, inflacja)

Dochód narodowy brutto

Stany Zjednoczone Ameryki (USA) Unia Europejska (UE)
Pozycja w rankingu krajów
DNB [USD] 21 287 571 312 453 15 245 921 736 423
Procent drugiego

Dochód narodowy brutto na jednego mieszkańca

Inflacja ceny konsumpcyjne (% rocznie)

Handel międzynarodowy (eksport, import)

Saldo zewnętrzne towarów i usług

small flag small flag

(Niemcy)

Stany Zjednoczone Ameryki (USA) Unia Europejska (UE)
Pozycja w rankingu krajów
Saldo zewnętrzne [USD] -651 187 000 000 -
Procent drugiego

Saldo zewnętrzne towarów i usług (% PKB)

Eksport towarów i usług (bieżące dolary amerykańskie)

Eksport towarów i usług (% PKB)

Import towarów i usług (bieżące dolary amerykańskie)

Import towarów i usług (% PKB)

Zatrudnienie według sektorów, bezrobocie

Bezrobocie (% całkowitej siły roboczej)

Stany Zjednoczone Ameryki (USA) Unia Europejska (UE)
Pozycja w rankingu krajów
Bezrobocie [%] 8,31 7,37
Procent drugiego

Zatrudnienie w rolnictwie (% całkowitego zatrudnienia)

Zatrudnienie w przemyśle (% całkowitego zatrudnienia)

Zatrudnienie w usługach (% całkowitego zatrudnienia)

Zatrudnienie wrażliwe (% całkowitego zatrudnienia)

Ludność (ogółem, wzrost, gęstość, demografia)

Ogólna populacja

small flag small flag

(Chiny)

Stany Zjednoczone Ameryki (USA) Unia Europejska (UE)
Pozycja w rankingu krajów
Populacja 329 484 123 447 794 691
Procent drugiego

Wzrost liczby ludności (% rocznie)

Gęstość

Płeć

Demografia