Tunezja

Ranking światowy 136 1,64 Tunezja flag svg
Stolica
Powierzchnia
Waluta
Tunis
163 610 km 2
Tunisian dinar (TND)

Spis treści

Wprowadzenie

Republika Tunezji to kraj graniczący z Algierią i Libią. To najmniejszy kraj w Afryce Północnej i jeden z najmniejszych na kontynencie. Republika znajduje się w regionie Maghrebu, a jej obszar obejmuje koniec gór Atlas i część Sahary. Największym miastem narodu i jego stolicą jest Tunis.

Gospodarka

PKB Tunezji kształtuje się na poziomie 131 miliardów dolarów, co z pewnością jest niskie, jeśli weźmiemy pod uwagę region Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Pod tym względem zajmuje 12. pozycję. Ma też znacznie niższy PKB niż sąsiadująca z nią Algieria (prawie 4-krotnie mniejsza). Ma jednak nieco większe PKB niż inny sąsiad, czyli Libia.

Jeśli chodzi o PKB na mieszkańca, w ostatnich kilku latach można zauważyć stały wzrost. W rezultacie Tunezja dogania średnio 11 230 USD. Przed nami jednak długa droga, ponieważ według danych z 2019 r. Średnia dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej szacowana jest na około 17 000 USD.

Produkt krajowy brutto (PKB, PKB wg PPP)

Produkt krajowy brutto

  • Ostatni
  • Wykres historyczny

Tempo wzrostu produktu krajowego brutto

Produkt krajowy brutto na mieszkańca

Produkt krajowy brutto (PSN, PPP)

Produkt krajowy brutto (PSN, PPP) na mieszkańca

Handel międzynarodowy (eksport, import)

Saldo zewnętrzne towarów i usług

  • Ostatni
  • Wykres historyczny

Saldo zewnętrzne towarów i usług (% PKB)

Eksport towarów i usług (bieżące dolary amerykańskie)

Eksport towarów i usług (% PKB)

Import towarów i usług (bieżące dolary amerykańskie)

Import towarów i usług (% PKB)

Zatrudnienie według sektorów, bezrobocie

Bezrobocie (% całkowitej siły roboczej)

  • Ostatni
  • Wykres historyczny

Zatrudnienie w rolnictwie (% całkowitego zatrudnienia)

Zatrudnienie w przemyśle (% całkowitego zatrudnienia)

Zatrudnienie w usługach (% całkowitego zatrudnienia)

Zatrudnienie wrażliwe (% całkowitego zatrudnienia)